U vezi upita poreznog obveznika "D." o otpisu zastarjelih potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit koja se porezno priznaju u rashode poslovanja, u nastavku odgovaramo: Porezni obveznik "D." postavlja upit može li, prema čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dobit, otpisati iznose po pojedinim računima manjim od 5.000,00 kuna kao porezno priznati rashod ili se smatra da ukupna zastarjela potraživanja prema dužniku ne smiju biti veća od 5.000,00 kuna. Člankom 9. st. 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05.) propisano je da se priznaje otpis potraživanja, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba. Člankom 33. st. 4. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se svota od 5.000,00 kuna godišnje može otpisati po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa), ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna. Ako su zastarjela potraživanja na temelju više računa koji glase na manji ...