Obratio nam se porezni obveznik IGM M. K. d.o.o., s pitanjem u svezi otpisa imovine. Radi se o zalihama kamenog materijala na području Kosova koji je služio obavljanju radova na tom području, a koji je izgubljen u ratnim djelovanjima. Potvrdu o nepostojanju materijala na zalihi dala je direkcija za financije i privredu općine Mališevo. Postavljeno je pitanje je li vrijednost izgubljenog materijala porezno priznati rashod, na koje nastavno dajemo mišljenje.

U članku 7. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06. dalje: Zakon), propisano je da se porezna osnovica iz članka 5. ovoga Zakona povećava i za skrivene isplate dobiti. U stavku 5. istoga članka propisano je da se skrivenim isplatama dobiti iz stavka 1. točke 6. toga članka smatraju i manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak.

U članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 76/07.), propisano je da se kod poduzetnika – poreznog obveznika, manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba ...