Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Protokola o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima prema kojoj se prihvatljivim dugom  smatra i onaj  nastao iz obavljanja obrta ili samostalne djelatnosti  dužnika.
  Promijenjen je i čl. 15. Protokola pa:
Do 30. lipnja 2015., pravo na podnošenje Zahtjeva za otpust/otpis  duga imaju dužnici koji Zahtjev podnose prema Kriteriju A.
Od 3. travnja do 30. lipnja 2015. pravo na podnošenje Zahtjeva za otpust/otpis duga  odnosno odgodu ovrhe imaju dužnici koji Zahtjev podnose prema Kriteriju B.

Cijelu Odluku možete preuzeti kao dokument za preuzimanje.   O otpisu duga građanima više klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.