​Od računovodstvenog ureda osobe "A", zaprimili smo upit o mogućnosti otpisa obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje obrtniku kojemu je utvrđeno pravo na starosnu mirovinu na temelju uplaćenih doprinosa, na koji u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 64. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08. do 144/12. – dalje u tekstu Zakon), između ostalog, propisano je da su osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje. Obvezu doprinosa utvrđuje im Porezna uprava rješenjem, temeljem podataka o statusu u obveznim osiguranjima (osnova osiguranja i razdoblje provedeno u osiguranju) što ga utvrđuju nositelji osiguranja – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a koje su nositelji osiguranja dužni dostaviti Poreznoj upravi sukladno članku 226. Zakona. Prema članku 221. Zakona obveza doprinosa nastaje s prvim danom provedenim u osiguranju i prestaje s posljednjim danom u osiguranju, što ih utvrđuju nositelji osiguranja. Zakonom o doprinosima nije propisana mogućnost otpisa dospjelog duga za doprinose za obvezna osiguranja zbog odricanja staža osiguranja na koji se dospjeli dug odnosi, već je ...