Prema upitu Klasa: 322-01/08-01/6, Ur.broj: 525-06/82-08-1, u postupku inspekcijskog nadzora u kontroli prometa živom stokom, pojavljuje se otkupni blok kao isprava u prometu živom stokom između poljoprivrednih gospodarstava i nakupaca stoke odnosno mesarskih obrta i tvrtki, te s obzirom na druge propise o prometu živom stokom, traži se pojašnjenje obilježja otkupnog bloka, a posebice o:

– obvezi izdavanja otkupnog bloka za promet živom stokom,

– obvezi kontrole izdavanja otkupnog bloka kao temelja kupoprodaje,

– obvezi posredovanja otkupnog bloka kao isprave koja mora pratiti pošiljku životinja u prometu – obliku i podacima koji su sastavni dio otkupnog bloka.

Temeljem postavljenog upita, u nastavku odgovaramo i to samo u dijelu koji je u našoj nadležnosti što znači da možemo dati mišljenje o otkupnom bloku kao računovodstveno-financijskoj ispravi na temelju koje se utvrđuje porezna osnovica i porezna obveza. O mogućnosti korištenja otkupnog bloka kao isprave za druge svrhe i namjene, nismo nadležni.

Otkupni blok nije propisana isprava u poreznim i računovodstvenim propisima, ali navedeni propisi, osim računa, i ne propisuju nazive pojedinih isprava nego njihov sadržaj iz kojeg se može zaključiti o biti poslovnog događaja o kojemu isprava svjedoči. Porezni i računovodstveni propisi valjanom ispravom smatraju ...