Na temelju podataka iz upita i priloženih ugovora u realizaciji otkupa pšenice proizlazi da zadruge koje se pojavljuju kao organizatori otkupa koji taj posao obavljaju u ime i za račun fizičkih osoba - proizvođača pšenice. Pritom se zadruge ne javljaju kao isporučitelji pšenice, već samo kao osobe koje posreduju u otkupu između proizvođača i otkupljivača pšenice za što bi im pripadala samo zastupnička provizija. Isporuka pšenice obavlja se između vlasnika pšenice- fizičke osobe - proizvođača i Društva X. U smislu odredbi članka 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i članka 3. i 5. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 63/00.), isporuka postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost odnosno kada omogućuje kupcu raspolaganje dobrima i za to prima određenu naknadu. Poduzetnik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun (posrednik, zastupnik), obračunava i plaća PDV na pripadajuću mu proviziju. Fizičke osobe - proizvođači pšenice mogu biti u sustavu ili izvan sustava PDV-a. Proizvođači pšenice koji su u sustavu PDV-a, obvezni su za svaku isporuku dobara ili obavljene usluge izdavati račune koji moraju sadržavati sve podatke navedene u članku ...