Gospođa D. T. poslala nam je upit u kojem pita zašto nema isti dohodak kao i drugi zaposlenici u Osnovnoj školi M. B. iz V. te u svezi s tim traži tumačenje čl. 19. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 44/96., 57/ 96.,124/97.,73/00.,87/00.,127/00. i 94/01.). U okviru svoje nadležnosti Ministarstvo financija - Porezna uprava daje mišljenje o primjeni čl. 40. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), u kojem su propisane olakšice za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Za mišljenje o primjeni odredbe čl. 19. Zakona o područjima posebne državne skrbi te u svezi s tim utvrđivanje visine dohotka zaposlenicima u osnovnim školama na područjima posebne državne skrbi treba se obratiti Ministarstvu prosvjete i športa.

...