Navodite da ste dana 16.12.2015. dobili rješenje o odobrenim dodatnim kvotama bezolovnog motornog benzina za brodicu registarske oznake 903 ST od ministarstva nadležnog za plovidbu te pitate kako ostvariti povrat plaćene trošarine na dodatnu kvotu za bezolovni motorni benzin za razdoblje od 1.5.-31.8.2015. Pravilnikom o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine br. 58/13., 72/13., 69/14. i 157/14.) uređuju se uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno čl. 101. st. 1. toč. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.). Glavom IV. Pravilnika propisuje se način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila za plovidbu iz čl. 101. st. 1. toč. 2. Zakona. Člankom 16. st. 1. Pravilnika propisano je da korisnici prava ostvaruju pravo na povrat plaćene trošarine temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu, a st. 2. istog članka propisano je da to pravo imaju ...