Povodom upita zaprimljenog u Carinskoj upravi, Središnji ured, kojim tražite pojašnjenje termina "ostali duhan za pušenje" u smislu članka 73. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) te članka 65. stavak 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13. i 11/14.), u nastavku odgovaramo. U smislu članka 70. Zakona o trošarinama duhanskim prerađevinama se uz cigarete, cigare i cigarilose smatra i duhan za pušenje koji obuhvaća sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje. Člankom 73. stavak 1. Zakona o trošarinama propisano je da se duhanom za pušenje smatra: - duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, svinut ili prešan u blokove i prikladan je za pušenje bez daljnje industrijske obrade, - otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo, a koji nije proizvod iz članka 71. Zakona o trošarinama (cigareta) niti proizvod iz članka 72. istoga Zakona (cigara ili cigarilos). Otpadom duhana smatraju se ostaci listova duhana i nusproizvodi nastali preradom duhana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duhanskih prerađevina. Stavkom 3. istoga članka Zakona nadalje ...