Od gđe D. T. iz K., primili smo upit o odredbama Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na osobni odbitak za uzdržavanu djecu. Prema navodima iz upita, porezna obveznica je do 31. rujna 2003. koristila osobni odbitak za uzdržavanu djecu na ime svoje kćeri, koja se zaposlila 1. listopada 2003., tako da je odjavljena kao uzdržavano dijete sa Porezne kartice (Obrazac PK). Porezna obveznica je podnijela godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003., te smatra da u privremenom poreznom rješenju nije ispravno obračunan osobni odbitak za uzdržavanu djecu, odnosno nije priznat osobni odbitak za uzdržavanu kćer do 30. rujna 2003. (sukladno obrascu PK). Ujedno navodi da je kćer ostvarila ukupni godišnji dohodak veći od 7.500,00 kn u razdoblju od 1. listopada 2003. do 31. prosinca 2003. Člankom 29. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisan je osnovni osobni odbitak za porezne obveznike u visini 1.500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Člankom 29. st. 2. toč. 2. Zakona o porezu na dohodak propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a st ...