Primili smo vaš upit broj: P.P.-25/05-2 od 14. veljače 2005. o korištenju osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a povodom pritužbe gđe P. P.-B. Pitanje je može li se otac, koji tek u ovršnom postupku podmiruje zaostala potraživanja s naslova uzdržavanja djece, smatrati osobom koja uzdržava djecu te ima pravo na osobni odbitak za 2003. godinu. Drugo je pitanje je li nadležno tijelo zakonito izmijenilo podatke u Poreznoj kartici o osobnom odbitku za uzdržavanu djecu kod poreznih obveznika P. P.-B. i Ž. B. 1. Člankom 29. st. 2. toč. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), koji se primjenjuje do 31. prosinca 2004., propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a st. 5. istoga članka propisano je da se djecom smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Člankom 29. st. 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primitci koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnog osobnog odbitka iz st. 1. ovoga članka, na godišnjoj razini ...