Od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za socijalnu skrb, primili smo podnesak gospodina V. B. u vezi s osobnim odbitkom za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu na temelju propisa iz sustava socijalne skrbi. Porezni obveznik je po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2004. dobio privremeno porezno rješenje u kojem se ne priznaje uvećanje osobnog odbitka za uzdržavano dijete s invaliditetom, jer dijete ostvaruje osobnu invalidninu u svoti od 1.000,00 kuna na mjesec, odnosno u svoti od 12.000,00 kuna na godinu. Člankom 29. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), koji je vrijedio do 31. 12.2004. propisan je osnovni osobni odbitak za porezne obveznike u visini 1.500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Člankom 29. st. 2. toč. 2. Zakona o porezu na dohodak propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a st. 5. istoga čl. propisano je da se djecom smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. U skladu s čl. 29. st. 2. toč. 3. Zakona o porezu na dohodak, osobni odbitak se uvećava za 0,25 ...