Od Porezne uprave, Područnog ureda P. primili smo upit koji se odnosi na mogućnost iskorištenja osobnog odbitka za stambene potrebe po osnovi kamata plaćenih u poreznom razdoblju. Iz upita i priložene dokumentacije proizlazi da je obveznik poreza na dohodak u 1999. sklopio s jednom poslovnom bankom ugovor o stambenom kreditu s rokom otplate kredita od 15 godina, a s promjenjivom kamatnom stopom koja je u trenutku sklapanja ugovora iznosila 10% godišnje te da je uz godišnju poreznu prijavu za 2005. priložio potvrdu o uplaćenim kamatama u 2005. (uz prosječnu kamatnu stopu od 6,8% godišnje). Isti je porezni obveznik u 2005. s drugom poslovnom bankom sklopio drugi ugovor o stambenom kreditu s rokom otplate do 139 mjeseci, uz promjenjivu kamatnu stopu koja je u trenutku sklapanja ugovora iznosila 6,00%, a s namjenom otplate stambenog kredita po ranije sklopljenom ugovoru. Porezni obveznik je uz godišnju poreznu prijavu za 2005. priložio i potvrdu te poslovne banke o kamati uplaćenoj u 2005. te zatražio da mu se za 2005. prizna osobni odbitak za stambene potrebe po osnovi ukupno plaćenih kamata po oba stambena kredita. Postavljen je upit može li mu se po obje osnove ...