Na primljeni dopis Hrvatske gospodarske komore o tumačenju Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09.) vezano za iskazivanje osobnoga identifikacijskog broja stranaca (pravnih i fizičkih osoba) na računima koji marine članice Udruženja hrvatskih marina izdaju od 1. siječnja 2010. godine radi naplate usluge veza za brodice, jahte i ostale plovne objekte, koji vlasnicima služe za odmor i rekreaciju, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) povod za praćenje strane osobe nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ukoliko se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona ...