Na primljeni upit osobe "A" o pošiljci s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju koju još nije primio za kćerku te da li je u tom slučaju potrebno nešto poduzimati i kome se obratiti, u nastavku odgovaramo. Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici osobnoga identifikacijskog broja prema odredbama članka 5. Zakona su:  - hrvatski državljani,  - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i  - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Porezna uprava je sukladno članku 18. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) preuzela podatke o svim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj iz nadležnih registarskih tijela. Podaci o hrvatskim državljanima preuzeti su iz Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Dostava pošiljaka s Potvrdama o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) putem pošte započela je još 12. siječnja 2009. na ...