Na zaprimljeni upit Odvjetničkog društva "A" iz Zagreba o tome može li ortakluk između domaćeg i stranog trgovačkog društva dobiti osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. točka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10.), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Pojam ortakluka određen je člankom 647a. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05. i 41/08.) kao zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti. Slijedom navedenog, ortakluk kao zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti se ne smatra pravnom osobom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a time ni obveznikom osobnoga identifikacijskog broja, pa se istome osobni identifikacijski broj neće niti dodjeljivati.

...