Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14.
  Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa obračunom za siječanj 2015. i završava s primicima i s obvezom doprinosa obračunom za prosinac 2015.   Red. broj Osnova obveznog osiguranja Iznos mjesečne osnovice Šifra Opis osnove 1 2 3 4 1. 0100 SAMOSTALNA DJELATNOST OBRTA   1.1 0101 dohodak od samostalne djelatnosti 5.162,95 1.2 0102 porez prema paušalnom dohotku 3.177,20 2. 0200 SAMOSTALNA DJELATNOST SLOBODNOG ZANIMANJA   2.1 0201 dohodak od samostalne djelatnosti 8.737,30 2.2 0202 športaš – dohodak od samostalne djelatnosti 2.3 0204 športaš – porez po odbitku 7.943,00 2.4 0205 umjetnik – porez po odbitku 2.5 0206 novinar – porez po odbitku 5.162,95 3. 1800 OSTALE SAMOSTALNE DJELATNOSTI   3.1 1801 medicinska sestra – dohodak od samostalne djelatnosti 5.162,95 3.2 1802 zubotehničar &ndash ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.