Od gospođe "A.B." iz Čakovca, zaprimljen je upit vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04. - dalje u tekstu Zakon) odnosno o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika po osnovi mirovine i invalidnine koju isplaćuje inozemni isplatitelj. U bitnome, navodi da pored mirovine koju ostvaruje po osnovi rada u SR Njemačkoj i po osnovi prava na mirovinu iza pokojnog supruga ostvaruje i dodatno naknadu od privatnog osiguranja po osnovi police koja je plaćana novcem od zarade u Njemačkoj. O načinu utvrđivanja osnovice u ovom slučaju dajemo mišljenje u nastavku. Sukladno odredbi članka 4. točke 24. Zakona osiguranik, inozemni umirovljenik, obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu propisanu člankom 19. stavak 1. Zakona, a prema odredbi toga članka mjesečna osnovica jest mirovina i invalidnina koju inozemni nositelj mirovinskog i invalidskog osiguranja isplaćuje osiguraniku ali ne više od umnoška najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2,00. Prema odredbi članka 16. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 1/05. i 14/05.) mjesečnu osnovicu utvrđuje Porezna uprava na osnovi podataka o iznosu mirovine odnosno invalidnine što ih ...