Povodom upita "A" iz Zagreba, a vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04. - dalje u tekstu Zakon) o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi rada za poslodavca i za staž osiguranja u trajanju od dva dana koji su neradni i za koje nije isplaćena plaća dajemo mišljenje. Prema odredbi članka 5. Zakona osnovica za obračun doprinosa osiguranika po osnovi rada za poslodavca je plaća i drugi primici koje poslodavac isplaćuje radniku za rad u određenom mjesecu (koji su oporezivi porezom na dohodak). U konkretnom slučaju riječ je o radnici koja je bila korisnica plaćenog porodiljnog dopusta te je po završetku dopusta nastavila radni odnos što znači i da je nastavila biti osiguranikom po osnovi radnog odnosa ali dva zadnja dana u mjesecu koji su bili neradni pa poslodavac nije imao obvezu isplate plaće radnici (jer nije radila). Kako za svaki staž u osiguranju (mjesec ili razdoblje kraće od mjesec dana) treba uplatiti doprinose, to se u slučaju kada poslodavac nema obvezu isplate plaće (jer nije bilo rada) primjenjuje odredba o najnižoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa a najniža mjesečna ...