Od društva C. AIRLINES, d.d. zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 177/03. i 175/04. – dalje u tekstu: Zakon). U bitnome, postavlja se pitanje načina određivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslane radnike. Riječ je o radnicima društva upućenima na rad u inozemstvo i to temeljem posebnog ugovora o radu, izabranima iz redova radnika koji imaju funkcionalna znanja i radno iskustvo na poslovima vezanim uz direktnu prodaju odnosno punjenje kapaciteta zrakoplova. Nazivlja radnih mjesta u predstavništvima formirana su sukladno terminologiji uvriježenoj u svjetskom zrakoplovstvu neovisno o postojećem nazivlju istovrsnih radnih mjesta u društvu C. AIRLINES u Republici Hrvatskoj. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 3. točka 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja »izaslani radnik je fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi …«, a prema odredbi članka 8. Zakona »mjesečna osnovica za obračun doprinosa iz osnovice obvezniku doprinosa jest plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku ...