Zatraženo mišljenje o zakonskoj osnovi ispunjavanja uvjeta za povrat trošarine u predmetu zahtjeva za povrat trošarine tvrtke V. d.d. Zagreb, koja ima svoju podružnicu za gradnju u Brežicama i za koju je temeljem poreznog rješenja Financijske uprave Republike Slovenije Št.: 42332-943/2016-1 od 07. 04. 2016. izvršeno plaćanje trošarine i kamata u sveukupnom iznosu od 84.404,17 EUR-a s osnova nezakonitog unosa plinskog ulja za pogon u Republiku Sloveniju, a koji energent je prethodno pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj te ga je kupila tvrtka V. d.d. Zagreb i otpremila u Republiku Sloveniju za potrebe svojih strojeva i vozila na gradilištu HE Brežice, mišljenja smo da je predmetni zahtjev za povrat trošarine moguće razmatrati u smislu čl. 25. st. 10. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.). Uzimajući u obzir utvrđenje nadležnog tijela Republike Slovenije o nezakonitom unosu u Republiku Sloveniju plinskog ulja za pogon u ovom predmetu, ukazujemo da nadležni carinski ured tijekom rješavanja predmetnog postupka treba sagledavati i postojanje prekršajne odgovornosti stranke u postupku zbog povreda Zakona o trošarinama, te ovisno o utvrđenju ...