Obratili ste se upitom o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u vezi inozemnih donacija koje primaju zdravstvene ustanove, prihvata donacija od donatora iz tuzemstva i država članica Europske unije, te izdavanja potvrda o oslobođenju od plaćanja PDV-a za nabave dobara, odnosno usluga koje se izdaju Uredu UNICEF-a u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ured UNICEF-a) u svrhu provedbe aktivnosti u sklopu programa na području zdravstva. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, stjecanje dobara unutar Europske unije uz naknadu, te uvoz dobara. Sukladno navedenom, ako se stjecanje dobara unutar Europske unije obavi bez naknade, tada se smatra da takvo stjecanje nije predmet oporezivanja PDV-om. U vezi novčanih donacija napominjemo da se prema zakonskim odredbama sama donacija novčanih sredstava bez protučinidbe ne smatra isporukom, te ne podliježe plaćanju PDV-a. Napominjemo da Zakonom nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz primljenih ...