Međunarodna financijska institucija iz dostavnog popisa obratila nam se u vezi ostvarivanja prava na izravno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prilikom nabave dobara, odnosno usluga u Republici Hrvatskoj obzirom da je sjedište te institucije u Londonu. Odredbama čl. 7. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarinama za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 160/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko i administrativno te tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde o oslobođenju od PDV-a i/ili trošarine iz Priloga II. provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. (dalje u tekstu: Potvrda) čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika i koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište. Izravno oslobođenje od plaćanja ...