Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, osoba koje nisu u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila, nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 113/97., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01. i 117/01.), koji se primjenjuje od 01. siječnja 2002.godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Shodno citiranom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu, da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet), nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Pravo na navedeno oslobođenje dokazuju dokumentacijom o nabavi vozila iz kojih je vidljivo da pri nabavi nisu platile carinu a niti porez na dodanu vrijednost (porez na promet) u cijelosti. Mimo zakonskih odredaba, Ministarstvo financija nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...