Ministarstvo "A" postavilo je upit mogu li se strane osobe osloboditi od plaćanja upravne pristojbe kada podnose nadležnim ispostavama policijskih uprava zahtjeve za odobrenje stalnog boravka. U svom upitu nadalje navode da te strane osobe podnose potvrde o imovnom stanju prema kojima bi iste ostvarivale pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi kao osobe lošeg imovnog stanja. Prema članku 6. stavak 4. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04. i 141/04.) od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, a na temelju izdane Potvrde o imovnom stanju. Prema članku 8. navedenog Zakona, strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani. Shodno navedenom, glede plaćanja upravnih pristojbi primjenjuju se odredbe Zakona o upravnim pristojbama. Prema odredbama navedenog Zakona, samo strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ...