Primili smo dopis Hrvatske vatrogasne zajednice u kojem traže mišljenje o pravu na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi vatrogasnih zajednica, s obzirom na to da je sukladno članku 1. stavku 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99. - 80/10.), vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republike Hrvatske.

Člankom 6. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96. - 126/11.) propisano je da su od plaćanja pristojbi oslobođene ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 2. Zakona o vatrogastvu propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije koje ostvaruju prava na olakšice i povlastice, sukladno propisima.

Članak 4. stavak 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine br. 128/10.) navodi da humanitarnu pomoć mogu prikupljati i pružati domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane, odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Članak 5. stavak 1. istog Zakona propisuje da su pravne osobe iz članka ...