U svezi vašeg podneska kojim tražite mišljenje vezano na način postupanja sukladno odredbama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.), obzirom da uvozite etilni alkohol kojem je dodano 5% etil-acetata te ga prepakiravate u bačve ili iz istog pripravljate 8%-tne odnosno 10%-tne otopine etilnog alkohola i etil-acetata i otpremate ga krajnjem korisniku (štampariji) kojemu tako pripremljeni alkohol služi kao razrjeđivač u štamparskoj industriji za nanošenje poliuretanske boje na poliuretansku podlogu (npr. štampane vrećice), u nastavku odgovaramo.

Iz rješenja Carinske uprave Republike Hrvatske, Carinarnice Varaždin, klasa: UP/I-413- 01/10-03/531, ur. broj: 513-02-4690-10-5 od 11. kolovoza 2010. godine, a koje ste priložili uz podnesak, vidljivo je da je laboratorij Carinarnice Zagreb obavio analizu robe i nalazom broj 1998 od 6. srpnja 2010. godine utvrdio da tarifni stavak za proizvod naziva DEHYDRATED ALCOHOL DENATURED (po kemijskom sastavu etilni alkohol čistoće 99,99% kojem je dodano 5% etil acetata i koji se upotrebljava u štamparskoj industriji) glasi 2207200010.

U smislu članka 44. točka 1. Zakona o trošarinama etilnim alkoholom se smatra svaki proizvod obuhvaćen tarifnim oznakama KN 2207 i 2208, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol, neovisno o tome jesu ...