Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada koristi etanol za potrebe znanstveno istraživačkog rada. Slijedom navedenog, postavljate pitanje o zakonitoj mogućnosti oslobođenja od plaćanja trošarine na etanol odnosno etilni alkohol. Pojam oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda definiran je čl. 5. t. 11. Zakona o trošarinama  (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.), koji propisuje da je to pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz čl. 61. st. 1. t. 4. do 12. i čl. 101. st. 1. i 8. ovoga Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine. Ukoliko se etilni alkohol koristi za znanstveno-istraživačke potrebe smatramo da je ispunjen uvjet za oslobođenje od plaćanja trošarine na etilni alkohol, propisan čl. 61. st. 1. t. 12. Zakona o trošarinama. U glavi X Zakona o trošarinama propisani su uvjeti koje pravna ili fizička osoba mora zadovoljiti prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, a u glavi XIII Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.) propisan je postupak za izdavanje odobrena, sadržaj i način vođenja evidencije te izmjene ...