Na vaš upit. kojim tražite pojašnjenje Zakona o trošarinama u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja trošarine na duhanske proizvode-cigarete koje tvrtka TDR d.o.o. Rovinj u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta proizvođača duhanskih proizvoda, uvozi radi ispitivanja kvalitete proizvoda i koji se nakon toga uništavaju, odnosno da li je potrebno u tome slučaju ishoditi rješenje o oslobođenju od plaćanja trošarine sukladno članku 64. Zakona o trošarinama i članku 56. Pravilnika o trošarinama ili se oslobođenje od plaćanja trošarine temelji na članku 20. stavku 1. toga Zakona, u nastavku odgovaramo kako slijedi.

Člankom 64. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisano je oslobođenje od plaćanja trošarine na duhanske proizvode koji su isključivo namijenjeni za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete proizvoda, pri čemu je za te namjene potrebno ishodili odobrenje (rješenje) Carinske uprave u postupku propisanom odredbama članka 5556. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.).

Iz navedenog slijedi da je tvrtka TDR d.o.o. Rovinj, koja ima status ovlaštenog držateIja trošarinskog skladišta, dužna ishoditi rješenje Carinske uprave. Središnjeg ureda, u smislu citiranog ...