Primili smo dopis Područnog ureda V. u kojem postavljaju upit može li građanin biti oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji građevinskog zemljišta na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, ako posjeduje u vlasništvu stan koji je veće vrijednosti od zemljišta ali ne zadovoljava njegove stambene potrebe.

U nastavku odgovaramo na postavljeni upit.

Člankom 11. točka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 127/00. i 153/02.) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.

Pod točkom 9.5. članka 11. propisano je da građanin i članovi njegove uže obitelji koji kupuju prvu nekretninu nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Nadalje, pod točkom 9.6. istog članka, navodi se da građanin i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Shodno navedenom, porezni obveznik i članovi njegove uže obitelji, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ...