Tumačenje čl. 15. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.), a odnosi se na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila koja se nabavljaju u okviru IPA projekta. Člankom 15. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da se posebni porez ne plaća na motorna vozila ako su namijenjena za: "... 5. uporabu u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s drugom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ... 2) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz st. 1. t. 1., 2., 6. i 7. ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a oslobođenje iz st. 1. t. 3., 4. i 5. ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora. 3) Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslobođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove. 4) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz st. 1. t. 2., 4. i 7. ovoga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani s prebivalištem ...