Na upit Područnog ureda Sisak o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina Nadbiskupije zagrebačke RKT župe Svete Katarine iz Divuše, temeljem čl. 17., st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, u nastavku odgovaramo. Člankom 17., st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine br. 83/02.) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata. Člankom 29., st. 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz čl. 26., st. 1. navedenog Zakona, dok prema čl. 29., st. 2. Zakona vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz st. 1. čl. 29. ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih zakona. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 9/03. i 12/03.) objavljen je 17. siječnja 2003. i stupio je na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama. Shodno navedenom, za ostvarivanje ...