Mišljenja.hr

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za rješavanje vlastitog stambenog pitanja samo temeljem ugovora o kupoprodaji

Datum objave: 11.05.2015., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/15-01/460

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Naime, predmetna nekretnina bila je u suvlasništvu i to kako slijedi: - dviju fizičkih osoba – građana u omjeru 6/10, i - Trgovačkog društva u omjeru 4/10. Slijedom navedenog, porezni obveznik je sklopio kupoprodajni ugovor s fizičkim osobama o kupnj..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak