Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Naime, predmetna nekretnina bila je u suvlasništvu i to kako slijedi: - dviju fizičkih osoba – građana u omjeru 6/10, i - Trgovačkog društva u omjeru 4/10. Slijedom navedenog, porezni obveznik je sklopio kupoprodajni ugovor s fizičkim osobama o kupnji nekretnine u omjeru 6/10, dok je ostalih 4/10 nekretnine kupljeno sudskim putem u stečajnom postupku Trgovačkog društva. Naime, suvlasništvo nekretnine od 4/10 kupljeno je neposrednom pogodbom sklapanjem Ugovora o kupoprodaji suvlasničkog dijela stana pa se postavlja pitanje može li se koristiti oslobođenje za kupnju predmetne nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema odredbama članka 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14. – dalje: Zakon) porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni Zakonom propisani uvjeti. Dakle, oslobođenje se može ostvariti samo za nekretnine koje se steknu ...