Područni ured K. postavio je upit o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem odredbi čl. 17., st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u slučaju kada temeljem kupoprodajnog ugovora Nadbiskupski duhovni stol Nadbiskupije Zagrebačke kupuje nekretnine pobliže označene kao poslovni prostor i skladište u podrumu. Na postavljeni upit, u nastavku odgovaramo. Temeljem dostavljenog upita Područnog ureda K. postavljen je upit Središnjem državnom uredu za upravu, o mogućnosti primjene odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i o objašnjenju što se smatra vjerskim objektom. Glede obrazloženja što se smatra vjerskim objektom Središnji državni ured za upravu izjasnio se kao nenadležan. Člankom 17., st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine br. 83/02.) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata. Člankom 29., st. 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz čl. 26., st. 1. navedenog Zakona. Prema čl ...