Na upit Područnog ureda P. o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica, nastavno odgovaramo. Člankom 11., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju: Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa. Člankom 1., st. 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99. i 117/01.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Člankom 2., st. 1. navedenog Zakona propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Shodno navedenom, kada vatrogasne zajednice stječu nekretnine, oslobođene su od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 11., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina.

...