Porezni obveznik "J." d.o.o. postavio je upit može li se kod kupoprodajnog ugovora, temeljem kojeg "J." d.o.o. kupuje nekretnine - hotel u Crikvenici od poreznog obveznika "J." d.d. primijeniti porezno oslobođenje temeljem čl. 12. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina s obzirom da će kupac kupljene nekretnine unijeti u temeljni kapital društva. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00.,127/00. i 153/02.) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 12. st. 1. Zakona, kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina. Shodno navedenom porez na promet nekretnina, temeljem čl. 12. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaća se kada se nekretnina od strane osnivača unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, a ne kada se radi o kupnji nekretnine koja ...