Na upit gosp. V. P. o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje 289,5 m2 zemljišta, radi izgradnje kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje svoje peteročlane obitelji, ako ima u vlasništvu građevinsko zemljište od iste površine, u nastavku odgovaramo. Člankom 11., t. 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m2 na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja uz sljedeće uvjete: - da imaju hrvatsko državljanstvo - da građanin te članovi uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe - da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje. Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na ...