RPV - Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o. postavio je upit o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 12. Zakona o porezu na promet nekretnina. U upitu porezni obveznik navodi da je osnovan temeljem Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 5. lipnja 1993. od strane tadašnjeg javnog poduzeća Hrvatske željeznice koje su pravni prednik današnjih HŽ - Hrvatskih željeznica. U glavnicu novoosnovanog poduzeća, koja je kasnije Izjavom Skupštine HŽ-a od 21. prosinca 1995. usklađena s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ušle su pokretnine i nekretnine u ukupnoj površini od 47.622 m2 . Međutim, kako nekretnine nisu bile poimence navedene (zemljišno-knjižne čestice) nije se mogao tražiti upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Kada se prišlo postupku upisa u zemljišne knjige radi nepostojanja pravnog temelja za upis, sastavljen je ugovor temeljem kojeg HŽ - Hrvatske željeznice ustupaju bez naknade predmetne nekretnine tvrtki Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o. i to nekretnine koje se prema navodima u dopisu nalaze u temeljnom kapitalu od trenutka njezina osnivanja od 1993. O mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet ...