Na upit društva E. ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine, građanin hrvatski državljanin koji zajedno s dvoje malodobne djece prijavljuje prebivalište na novokupljenu nekretninu, dok supruga koja je češka državljanka i koja je pokrenula postupak za prijam u hrvatsko državljanstvo ne prijavljuje prebivalište na novokupljenoj adresi, te na upit o obvezi prijave prebivališta kod kupnje zemljišta radi izgradnje kuće, u nastavku odgovaramo. Člankom 11., t. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to: - da imaju hrvatsko državljanstvo, - da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi, - da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu kako slijedi:    za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora    za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora    za 3 osobe do 80 ...