Na upit S. T. o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana kojim se rješava vlastito stambeno pitanje, a trenutno ima u vlasništvu kuću za odmor za koju redovno plaća porez na kuću za odmor, u nastavku odgovaramo. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama br. 153/02. od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u čl. 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97. i 26/00.) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuća) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu. Podtočkom 9.6 čl. 11. Zakona o porezu na promet nekretnina kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da građani te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuće za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a ...