Na upit porezne obveznice "A", ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor, za kuću sagrađenu prije 400 godina i upisanu u Registar nepokretnih spomenika Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo. Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Odredbom članka 35. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Prema članku 37. Zakona, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti, na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina. Pod kućama za odmor koje se ne mogu koristiti smatraju se kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, te zbog starosti i trošnosti. Prema članku 37. stavak 4. Zakona ...