Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) za program Marco Polo II koji se financira iz sredstava Europske unije. Prema navodima u upitu u okviru toga programa ugovoren je projekt „Go rail – Go green“ koji zajednički provode hrvatska društva „A“ d.o.o. (u vlasništvu“B“ Carga) i „C“ (kontejnerski terminal iz Rijeke) te strano društvo“D“. Obzirom da se radi o projektu koji se sufinancira iz sredstava Europske unije, zatraženo je očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom obavljanja isporuka dobara i usluga između partnera, odnosno postavljeno je pitanje jesu li partneri na projektu prilikom ispostavljanja računa drugim partnerima na projektu obvezni obračunati PDV. Također, postavljeno je pitanje jesu li obveznici PDV-a koji partnerima na projektu (društvu „A“ d.o.o.; „C“ te „D“) obavljaju isporuke dobara i usluga obvezni prilikom ispostavljanja računa obračunati PDV. Prema odredbama čl. 198. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13. i 85/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije ...