U Narodnim novinama broj 85/13 objavljen je Ispravak Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost prema kojem je člankom 64. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13) propisano da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz članka 39. stavka 3. Zakona ne mogu primjenjivati oslobođenje iz navedenog članka. Obzirom da kod privatnih ustanova i dalje postoje određene nedoumice postavljena su pitanja što je kriterij za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod privatnih ustanova, odnosno da li je kriterij da je privatna ustanova obveznik poreza dobit te ostvaruje i/ili isplaćuje dobit. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, u članku 39. stavku 1. točkama b), g), h), i), l), m) i n) propisana su oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa. Navedenim se člankom Zakona taksativno nabrajaju institucije odnosno osobe za koje se navedeno oslobođenje odnosi. Nadalje, odredbama članaka 48. do 63. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima se u skladu s danim ovlastima dodatno razrađuju zakonske odredbe, navode se ostale institucije odnosno ...