Slobodna zona Đ. Đ. postavila nam je pitanje u svezi primjene odredbe čl. 15., st. 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), na koje nastavno dajemo mišljenje. U članku 15., st. 1. Zakona o porezu na dobit propisano je da korisnici slobodne zone iz Zakona o slobodnim zonama plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope, a u st. 2. istog članka da korisnik slobodne zone koji u zoni gradi ili sudjeluje u izgradnji objekata ulaganjem sredstava u iznosu većem od 1,000.000,00 kuna, nakon što uloži sredstva, u godini ulaganja i narednih pet godina poslovanja u zoni oslobođen je plaćanja poreza na dobit, ali najviše do visine uloženih sredstava. U Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit nije pojašnjeno što se smatra sudjelovanjem u izgradnji objekata ulaganjem sredstava. Mišljenja smo da su sredstva imovinski oblici kratkotrajne, dugotrajne i financijske imovine koja se ulože u objekte potrebne za djelatnost zone i korisnika zone. To mogu biti objekti koji spadaju u prostorne, infrastrukturne, komunalne, energetske, sigurnosne i druge objekte potrebne za djelatnost korisnika zone. Pritom objekti mogu imati razne pojavne oblike ovisno o području ...