Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2002.godinu, nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.), koji se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila. Shodno navedenom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet), bez obzira kada su vozilo nabavila, nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2002. godinu. S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...