Mišljenja.hr

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja carinske povlastice prema Zakonu o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

Datum objave: 16.04.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/03-01/152

Prema odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Narodne novine br. 92/91.), povoljnija carina prema odredbi čl. 22., st. 1. Carinskog zakona te oslobođenja od plaćanja carine propisana u čl. 187. Carinskog zakona, ne primjenjuju se od 2. studenoga 2001. na osobna motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife. Temeljem ovih odredbi Carinska uprava - Središnji ured se u pismu klasa: 410-19/01-01/52 od 7. studenoga 2001. izjasnila da je prestankom važenja carin..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak