U vezi vašega podneska od 14. veljače 2007. godine, kojim molite za dodatna pojašnjenja, odnosno tumačenje, da li se na donirano motorno vozilo za potrebe vjerske zajednice novim propisima primjenjuje opća zabrana uvoza, ili se može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, daje se sljedeće mišljenje: U vezi članka 187. stavak 1. točka 16. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99.-138/06.), člankom 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.) propisani su uvjeti i procedure za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu robe primljene kao inozemna donacija. Stavkom 5. ovoga članka propisano je jedino na koju robu se ne primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine, što nikako ne znači da se navedena roba ne može uvoziti po osnovi donacije iz inozemstva. To ujedno znači i da prestankom primjene oslobođenja od plaćanja carine na osobna motorna vozila, nije prestalo i pravo ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Naime, člankom 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), kao i članka 70. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br ...