Prema odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Narodne novine br. 92/91.), povoljnija carina prema odredbi čl. 22., st. 1. Carinskog zakona te oslobođenja od plaćanja carine propisana u čl. 187. Carinskog zakona, ne primjenjuju se od 2. studenoga 2001. na osobna motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife. Postavili ste nam upit može li osobno vozilo donirano vjerskoj zajednici - Sestrama karmelićankama iz Belice biti oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost, na koji odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 12., t. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) i čl. 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 58/03.), plaćanja poreza na dodanu vrijednost je oslobođen uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i uvoz dobara od strane navedenih osoba koji ih plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Odredbama Zakona i Pravilnika, nije propisano izuzeće od prava na porezno oslobođenje pri uvozu osobnih automobila doniranih osobama navedenim u čl. 12., t ...