Udruga IMA NADE osnovana je za promicanje duhovne i etične kršćanske kulture utemeljene na Bibliji i povijesnoj baštini i kulturi našeg naroda, stoga nam se obratila sa upitom ima li pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je platila prilikom uvoza donirane opreme. Odgovaramo u nastavku. Odredbama čl. 12., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) i čl. 70., st. 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 58/03.) propisano je da je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz i nabava dobara u tuzemstvu ako se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge. Članak 70., st. 3. Pravilnika propisuje da je za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu potrebno priložiti isprave prema carinskim propisima, a čl. 73.b Pravilnika propisuje način ostvarenja poreznog oslobođenja za isporuke dobara i usluga u tuzemstvu ...