Navedenim dopisima obratili ste se u vezi tumačenja članka 44. stavka 1. točke 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) kojim je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama. U upitu je navedeno da se u postupku carinjenja pošiljki u poštanskom prometu od 1. srpnja 2013. primjenjuje europska regulativa koja je podigla vrijednosni limit glede oslobođenja od plaćanja carine, te se sve pošiljke koje sadrže robu zanemarive vrijednosti (osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, duhana i duhanskih proizvoda) poslane izravno iz treće zemlje primatelju u Europskoj uniji uvoze oslobođene od plaćanja uvoznih carina. Nadalje, navedeno je da se oslobođenje od plaćanja carine odnosi na sve pošiljke dakle i komercijalne i nekomercijalne naravi te se pri tome robom zanemarive vrijednosti smatra roba čija vrijednost nije veća od ukupno 150 eura u kunskoj protuvrijednosti po pošiljci. Zatraženo je tumačenje situacije koja je uočena u poštanskom prometu pošiljki male vrijednosti do 22 eura kada pravna osoba registrirana za trgovinu preko pošte ili interneta ...